Polska Rzeczpospolita Ludowa, zwana PRL-em, trwała w naszym kraju w latach 1952-1989. Koncepcja utworzenia państwa socjalistycznego wiązała się z pewną strategią, której celem było dotarcie do mas – przede wszystkim robotniczych.

W efekcie powstał ogromny zbiór zabawnych sloganów, które mobilizowały, a także podkreślały wartość, jaką jest praca, i to praca dla dobra całego narodu. Poniżej znajdziecie 10 bardzo ciekawych, przyjmijmy, haseł reklamowych socjalizmu. Jeżeli znacie podobne przykłady, podzielcie się nimi w komentarzach.

hasła PRL

Bookmark and Share